Laboral autònoms

Si tens treballadors et facilitem totes les gestions. Altes i baixes de treballadors, nòmines, control horari, control de vacances, lliurament de nòmina al treballador… Tot amb una senzilla aplicació.